MUZEJNÍ SBÍRKA


Tady je místo pro databázi strojů, nástrojů a Bedřichových prací, které jsou předmětem zápůjčky (včetně těch, které nebudou vystavené v expozici). Je třeba postupně nafotit a doplnit popisem podle evidence v předávací smlouvě... můžeme plnit postupně, než tady bude nějaký obsah v prezentovatelné podobě, stránka i záložka v menu může zůstat skrytá.