KNIHODĚLNA je unikát svého druhu: plně funkční knihařská dílna, vybavená stroji a nástroji převážně z první poloviny 20. století (vyrobenými např. firmou Stehlík). Zároveň se v ní nachází malá muzejní expozice zanikajícího knihařského řemesla i ukázek prací zakladatele dílny, významného českého knihaře Bedřicha Zákosteleckého. Ten kompletní vybavení dílny dlouhodobě a bezplatně zapůjčil Šmidingerově knihovně ve Strakonicích, aby v její péči dílna (a s ní i knihařské řemeslo) nadále sloužila svému účelu.