KLUB PŘÁTEL KNIHODĚLNY


Řekněme, že na prvním místě jsou knihy. A dodejme, že přátelská komunita lidí kolem nich je také nejdůležitější.

KNIHODĚLNY by nebylo, kdyby neexistovala schopnost lidí dát dohromady své různorodé možnosti a schopnosti a nabídnout své úsilí ku prospěchu společného projektu. Tento její raison d'etre bychom rádi udržovali i nadále. Anebo ještě lépe rozvíjeli, což je věc nemyslitelná bez vás, těch, které naše úmysly a dosavadní práce oslovily.

Abychom tomuto budování komunity KNIHODĚLNY dali vhodnou formu, založili jsme KLUB PŘÁTEL.

Brzy zveřejníme, jakými konkrétními způsoby bude možné se přidat.